Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll: Allmänt | Styrelse | Personal | Betordlarrådet | Valberedning

Kontakta oss gärna via telefon eller mail. Du är också välkommen att besöka oss, men ring alltid innan så vi säkert är på plats.

Besöksadress: Elevenborgsvägen 4, Alnarp
Postadress: Elevenborgsvägen 4, 234 56 Alnarp
Telefon kansli: 0708-46 40 11
E-post: info@betodlarna.se

Betodlarnas styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av lägst sju och högst tio ledamöter utan suppleanter. Upp till två av styrelsemedlemmarna kan vara externa personer. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för en tid av tre år. Minst en tredjedel av styrelsen ska årligen nyväljas. Styrelsen deltar mycket i det operativa arbetet. Varje styrelsemedlem har sitt ansvarsområde.

Ansvarsområde: Nationell och internationell näringspolitik.

Jacob Bennet
Ordförande

Ansvarsområde: ekonomiansvarig.

Axel Lundberg
V Ordförande

Ansvarsområde: NBR, kapitalplacering.

Ola Johansson
Styrelseledamot

Ansvarsområde: Kontrollen vid bruket.

Lars Falck
Styrelseledamot

Ansvarsområde: Ansvarig utgivare för Betodlaren.

Johnny Andersson
Styrelseledamot
Fredrik Larsson
Styrelseledamot

Ansvarsområde: LRF Växtodling.

Lars Bäksted
Styrelseledamot

Betodlarnas personal

Det löpande arbetet under året sköts av Betodlarnas tjänstemän där vissa är anställda och andra anlitas på konsultbasis.

Ida Lindell
Generalsekreterare
Elin Söderberg
Ekonomiadministration
Ann-Margret Olander
Redaktör tidningen Betodlaren
Ingrid Nybogård
Kontrollant
Magnus Henriksson
Kontrollant

Betodlarrådet

Betodlarrådet, som väljs av ordinarie föreningsstämma, har följande uppgifter:

Vara styrelsen behjälplig då behov föreligger inom olika områden. 
Att öka bredden i styrelsens arbete så att så många odlares intressen som möjligt beaktas.
Att då tillfälle ges, föra samtal/diskussioner kring betodlingen och samla influenser från odlarkollegor.

Anders Andersson
Rådsmedlem
Christian Andersson
Rådsmedlem
Johan Hoolmé
Rådsmedlem
Jonas Håkanson
Rådsmedlem
Johan Knutsson
Rådsmedlem
Linn Stigsdotter Nilsson
Rådsmedlem
Christian Nilsson
Rådsmedlem
Filip Nilsson
Rådsmedlem
Martin Pålsson
Rådsmedlem
Sten Segerslätt
Rådsmedlem
Johan Wadborg
Rådsmedlem
Johan Yngwe
Rådsmedlem

Valberedning

Valberedningens uppgift är att till ordinarie föreningsstämma ta fram förslag på styrelse, betodlarråd, revisorer, samt ersättningar till förtroendevalda.

Nils-Emil Jönsson
Trelleborg
0709-64 45 02 e-post
Per-Olof Andersson
Bjärred
0708-30 96 18 e-post
Karin Mårtensson
Löderup
0702-366049 e-post
Roland Andersson
Mörarp
0705-82 34 08 e-post
Nils-Olof Petersson Hurtig
Gärds Köpinge
0708-23 59 48 e-post
Lars-Olof Ohlsson
Eslöv
0709-64 08 06 e-post
Håkan Jönsson
Simrishamn
0708-40 05 27 e-post