Hoppa till huvudinnehåll

Aktuell info från Betodlarna

2019-03-22

Presentationerna från stämman finns under Medlemsnyheter på... Läs mer

2019-03-08

Betodlarnas överklagan till Mark- och miljööverdomstolen angående... Läs mer

2019-01-29

Det är något som Fredrik Larsson tar upp i månadsbrevet för februari.... Läs mer

Betodlaren

Betodlaren är en facktidskrift för Sveriges betodlare. Tidningen ges ut fyra gånger om året.

I det senaste numret kan du bl a läsa om:

Läs senaste numret Läs tidigare nummer

Betodlarna - socker­bets­odlarnas riks­organisation

Betodlarna är socker­bets­odlarnas riks­organisation. Vi representerar landets samtliga cirka 1 350 betodlare. Betodlarnas huvuduppgift är att utveckla och försvara den svenska betodlingen och tillvarata odlarnas ekonomiska intressen och övriga villkor.

Mer om oss