Hoppa till huvudinnehåll

Aktuell info från Betodlarna

2023-05-23

I majs månadsbrev skriver Lars Bäksted om sina tankar och reflektioner efter LRFs riksförbundsråd som tidigare i våras var på besök i Bryssel. ... Läs mer

2023-04-28

Idag har Kemikalieinspektionen bifallit vår ansökan om utvidgat användningsområde (UPMA) för att använda Mavrik mot trips i sockerbetor.

... Läs mer

Följ oss på Facebook
Följ oss på
Facebook

Omvärldsbevakning

Månadsbrev

2023-05-23

Lars Bäksted skriver om sina tankar och reflektioner efter LRFs riksförbundsråd som tidigare i våras var på besök i Bryssel. 

Läs mer

Sockermarknaden

2023-05-30
Läs om EU:s sockerpris, världsmarknaden online och världsmarknadspriset (WABCG).
Läs mer

Världen runt

2023-05-04
Läs nyheter och lägesrapporter från World Association of Beet and Cane Growers (WABCG) och andra.
Läs mer

Betodlaren

Betodlaren är en facktidskrift för Sveriges betodlare. Tidningen ges ut fyra gånger om året.

Tidningen innehåller information och kunskap som gagnar den svenska sockerbetsodlingen. I Betodlaren kan man bland annat läsa om:

Läs tidskriften

Betodlarna - socker­bets­odlarnas riks­organisation

Betodlarna är sockerbetsodlarnas riksorganisation. Vi representerar landets sockerbetsodlare. Betodlarnas huvuduppgift är att utveckla och försvara den svenska betodlingen och tillvarata odlarnas ekonomiska intressen och övriga villkor.

Mer om oss