Hoppa till huvudinnehåll

Aktuell info från Betodlarna

2024-03-29

I Betodlarpoddens andra avsnitt pratar vi sockermarknad. Vilka är de stora aktörerna, vad påverkar marknadens utveckling, och hur ser läget på... Läs mer

2024-03-15

Rikard Andersson och Joakim Ekelöf, NBR, är inbjudna för att prata om etablering av sockerbetor! Plantantal, såbädd, fröplacering, gödning och... Läs mer

Följ oss på Facebook
Följ oss på
Facebook

Omvärldsbevakning

Månadsbrev

2024-03-27

I mars månadsbrev skriver Ola Johansson om vikten av att ta tillvara ny kunskap och gamla erfarenheter.

Läs mer

Sockermarknaden

2024-04-02
Läs om EU:s sockerpris, världsmarknaden online och världsmarknadspriset (WABCG).
Läs mer

Världen runt

2024-03-11
Läs nyheter och lägesrapporter från World Association of Beet and Cane Growers (WABCG) och andra.
Läs mer

Betodlaren

Betodlaren är en facktidskrift för Sveriges betodlare. Tidningen ges ut fyra gånger om året.

Tidningen innehåller information och kunskap som gagnar den svenska sockerbetsodlingen. I Betodlaren kan man bland annat läsa om:

Läs tidskriften

Betodlarna - socker­bets­odlarnas riks­organisation

Betodlarna är sockerbetsodlarnas riksorganisation. Vi representerar landets sockerbetsodlare. Betodlarnas huvuduppgift är att utveckla och försvara den svenska betodlingen och tillvarata odlarnas ekonomiska intressen och övriga villkor.

Mer om oss